Hvad er essentiel tremor

Hvad er essentiel tremor?

Vidste du, at der er ca 30.000 i Danmark med Essentiel tremor?

Vidste du, at der ikke er et specifikt præparat udviklet for at lindre symptomerne på Essentiel tremor?

Vidste du, at Essentiel tremor er en af de mest hyppige neurologiske lidelser?

Vidste du, at der er langt flere som lider af Essentiel tremor end af Parkinson?

Vidste du, at der er et netværk på Facebook for pårørende og for mennesker med Essentiel tremor?

Facebook gruppe

Vidste du, at Essentiel tremor også kaldes ET?

Hvad er essentiel tremor – rystelser

Essentiel tremor er en ufrivillig, rytmisk rysten af hænder, arme og i nogle tilfælde også af hovedet. Rystelserne er som regel fraværende i hvile, men bliver tydelige ved bevægelse. Dette gælder især, når man skriver, men også når arme og hænder holdes ud fra kroppen. Rystelserne forværres ved ophidselse, ængstelse, fysisk træthed og nogen former for medicin. Alkohol lindrer ofte symptomerne.

Hvad er essentiel tremor – let til svær grad

Essentiel tremor begynder oftest i mild grad hos unge og bliver efterhånden mere udtalt. De fleste har beskedne gener. Enkelte personer er dog så besværede, at det for eksempel kan være vanskeligt at spise. Som regel er der ingen andre symptomer end rystelserne.
Hvor hyppig er essentiel tremor?

Hvad er essentiel tremor?

Omkring 10 % af alle dansker over 60 år har essentiel tremor.
Hvorfor får man essentiel tremor?

Årsagen til essentiel tremor er ukendt. Hos omkring halvdelen er det familiært betinget. Der er fundet flere gener for lidelsen, som nedarves med såkaldt nedsat penetrans. Nedsat penetrans betyder, at man kan have genet uden at have symptomer. Alle som har genet for essentiel tremor vil give genet videre til halvdelen af sine børn, også selv om man ikke selv har symptomer.

Man ved, at symptomerne skyldes en fejlfunktion i nervecentre i hjernen, men kender ikke den præcise årsag.
Hvad er symptomerne på essentiel tremor?

  • Rysten på hænder og eventuelt arm
  • Rysten på hovedet
  • Rysten på læber og stemmebånd
  • Symptomerne forværres ved aktivitet og bedres i fuldstændig hvile
  • Alkohol lindrer ofte symptomerne

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Hvis symptomerne er generende, bør man kontakte egen læge

Hvad er essentiel tremor?

Hvordan stilles diagnosen?

Mange har så beskedne gener, at de ikke søger læge. Diagnosen stilles på grundlag af sygehistorien og observation af rystelserne, hvordan de arter sig, og hvornår de kommer. I mange tilfælde er diagnosen åbenlys, fordi der er lignende tilfælde i familien.

Supplerende undersøgelser i form af blodprøver eller røntgen undersøgelser er ikke nødvendige.
Hvilken behandling er der?

Målet med behandlingen er at nedsætte rystelserne, som kan være meget generende. Der findes ingen behandling, som helbreder tilstanden. Rystelserne kan mindskes ved brug af en vægt, som er fæstnet på håndleddet.

Kaffe og te (koffein) kan forværre generne. Det kan derfor hjælpe nogen at drikke mindre kaffe eller te.

Førstevalget blandt medicin er betablokkere. Det er egentlig en hjertemedicin, men den dæmper rystelserne hos de fleste med essentiel tremor. Medicinen er ikke farlig at bruge, selv om man ikke har hjertesygdom. Ofte skal du i samråd med lægen prøve dig lidt frem, før i sammen finder frem til den bedste/rigtige dosering. Nogle oplever god virkning i starten, men kan på længere sigt opleve, at virkningen foretager sig.

Hvis betablokkere ikke er effektive nok, eller der er uacceptable bivirkninger, kan en række andre former for medicin forsøges.

Hvad er essentiel tremor?

I udtalte tilfælde, hvor rystelserne går ud over livskvalitet, og behandling med medicin ikke er effektiv nok, kan kirurgisk behandling komme på tale. Den kirurgiske behandling består af en elektrode, som opereres ind i hjernen i et område, der har med rystelserne at gøre. Ved elektrisk stimulation kan rystelserne dæmpes effektivt. Metoden kaldes dyb hjernestimulation.
Hvordan er langtidsudsigterne?

Hvad er essentiel tremor?

Essentiel tremor varer hele livet. Med tiden bliver symptomerne gradvis lidt mere udtalte. Tilstanden kan være både generende og hæmmende. Men der findes medicin, som kan lindre. Operation er også et alternativ.
Hvordan undgår jeg at få eller forværre essentiel tremor?

Da man ikke kender den direkte årsag til essentiel tremor, er der intet, man kan gøre for at undgå sygdommen.


Hvad er essentiel tremor?

Dele af tekst er lånt af sundhed.dk se link lige her under.

Om essentiel tremor på Sundhed.dk

Øvrige Nyheder

Skriv et svar