Behandling for Essentiel tremor

Når rystesyge / essentiel tremor ikke kan afhjælpes med medicin og mindre fysiologiske behandlinger, så kan rystelserne måske behandles med MRgFUS(fokuseret ultralyd) eller DBS.

På denne side om behandling henviser vi til Sundhedsstyrelsen, da det er denne enhed, der udarbejder de offentlige retningslinjer for visitation.


Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen bistår ministeren med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsen her.


Hvordan du kommer du i betragtning til behandling

For at komme i betragtning til behandling af essentiel tremor med neuromodulation, altså komme i betragtning til DBS eller MRgFUS, skal følgende som minimum være en realitet:

  1. Du har fået stillet diagnosen Essentiel Tremor
  2. Du har afprøvet ca. 2-3 medicin præparater og alle uden virkning eller med uhensigtsmæssig virkning

Hvis ovenstående punkter er en realitet, har du mulighed for at søge hjælp til behandling med DBS eller MRgFUS.

Neurologen vil hjælpe dig i processen

Hvis du ikke har en neurolog tilknyttet, så skal du få en henvise af din læge til en neurolog, der kan hjælpe dig videre i processen. Bed gerne om en neurolog, der har kendskab til Essentiel Tremor eller referer evt. til en neurolog, som du har hørt godt om, så lægen kan henvise til denne.

Neurologen kan hjælpe og vejlede dig i den videre proces og henvise dig til den videre vurdering og udredning.

Hvis din neurolog har brug for hjælp

Vi oplever i nogle tilfælde at neurologen ikke ved, hvordan henvisningen foregår og i dette tilfælde kan du hjælpe neurologen ved at henvise til denne vejledning, som er en “skabelon til henvisning af tremorpatient fra neurologisk speciallæge” – se den her. Print den evt. ud og tag den med til din neurolog eller henvise til vores hjemmeside. Bemærk at MR-skanningen skal være foretaget inden selve henvisningen finder sted.

Den faglig visitationsretningsvejledning skal følges

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig visitationsretningsvejledning, der skal følges af neurolog og andre lægefaglige specialister, førend en henvisning kan finde sted og Sundhedsstyrelsen beskriver formålet med denne således:

Formålet med denne faglige visitationsretningslinje er, at sætte rammen for, hvilke patienter med essentiel tremor, der kan henvises til at modtage neuromodulationsbehandling med dyb hjernestimulation (DBS) eller MR-vejledt fokuseret ultralyd (MRgFUS), og hvornår i behandlingsforløbet de kan modtage behandlingen.

Find de faglige visitationsretningslinje her

Copyright © 2020 essentieltremor.dk