Om Essentiel Tremor

Medicin.dk beskriver et udvalg af de typiske rystesyge, herunder typiske former for Essentiel Tremor.

Essentiel tremor er den hyppigste tremor-sygdom. Den kaldes også “benign essentiel (familiær) tremor (BET)”, og er en 4-12 Hz postural og/eller kinetisk tremor, intentionstremor kan også være til stede. BET ses hos 5-6 % af befolkningen over 40 år og er ofte autosomal dominant arvelig, genmutationen kendes dog ikke. Karakteristisk for BET er dæmpende effekt af alkohol. 

Patologisk tremor, herunder essentiel tremor, er den hyppigste bevægeforstyrrelse og forårsages af en abnorm synkronisering af motoriske neuroner. Tremor viser sig ved en rytmisk, ufrivillig, svingende bevægelse af en kropsdel og inddeles i hviletremor, postural tremor, kinetisk tremor og intentionstremor.

Kinetisk tremor fremkommer under voluntær bevægelse og er typisk for essentiel tremor.

Intentionstremor ses ved essentiel tremor og ved cerebellare sygdomme og intoksikationer (phenytoin og alkohol). Intentionstremor, der skyldes cerebellare sygdomme, er utilgængelig for medikamentel behandling.

Postural tremor iagttages fx på de fremrakte hænder, og kan ses som en patologisk øget fysiologisk tremor og ved Parkinsons sygdom samt essentiel tremor. Ses også ved abstinens (alkohol), ved toksisk påvirkning af kviksølv og bly og af medikamenter, fx lithium, valproat, cykliske antidepressiva, steroider og sympatikomimetika samt nicotin.

Hviletremor ses, når musklerne ikke aktiveres voluntært og optræder ved Parkinsons sygdom som regel med en frekvens på 3-5 Hz. Parkinson hviletremor aftager typisk ved bevægelse. 

https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/219030

Læs mere her

Copyright © 2020 essentieltremor.dk