DEEP BRAIN STIMULATION (DBS)

DBS (Deep brain stimulation) er en behandling, der har været aktuel i Danmark i de sidste 25 år.

Neurologisk selskab skriver bl.a. følgende om behandlingen, der er et kirurgisk indgreb.

DBS reducerer effektivt de motoriske kardinalsymptomer i form af rigiditet og hypokinesi og derved også motoriske fluktuationer. DBS er endvidere effektivt til behandling af tremor. Sekundært kan den medicinske behandling reduceres med op til 50%, hvorved levodopa inducerede dyskinesier aftager. DBS påvirker ikke sygdomsprogressionen.”

Læs hele strategidokumentet fra neurologisk selskab her.

Hvordan du kommer i betragtning til DBS

Uanset om du ønsker at komme i betragtning til DBS eller MRgFUS (fokuseret ultralydsbehandling), så er de faglige visitationsretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen de samme, dog er der en aldersgrænse på max 70 år ved DBS og dette skyldes at denne behandling indbefatter et kirurgisk indgreb, der kan være forbundet med bla. infektioner og som er forbundet med en større risiko for den ældre gruppe. MRgFUS indbefatter ikke er kirurgisk indgreb, hvorfor denne behandling ikke har nogen aldersgrænse.

Læs mere om hvordan du henvises her.

Copyright © 2020 essentieltremor.dk