Essentiel Tremor Foreningen Banner

Om foreningen

Essentiel Tremor Foreningen blev stiftet 24. november 2019 i Odense og det er vi enige i var på høje tid. Essentiel tremor er en overset sygdom og i alt for lang tid, er vi blevet overset. 

Foreningens arbejde består i, at varetage essentiel tremor ramte og deres pårørendes interesser overfor politikere, myndigheder og andre aktører og vi er gået i gang. 

Foreningens fokusområder i 2020

  • Telefonisk hotline og netværk for vores medlemmer
  • Tilbud til medlemmer om, at få en bisidder med til læge eller neurolog 
  • Arbejde for at få fokuseret ultralyd til Danmark
  • Udbrede kendskabet til essentiel tremor blandt befolkningen
  • Gøre politikere, myndigheder og sundhedstyrelsen opmærksom på vores behov for behandling

På denne, foreningens hjemmeside, kan du følge med i nyheder på området samt foreningens tiltag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Essentiel Tremor Foreningen

 

Copyright © 2020 essentieltremor.dk