Ord forklaring

På denne side finder du en liste over de ord og udtryk der benyttes på den side og som du måske ikke kender og gerne vil have en definition eller forklaring på.


NGO

NGO’er – eller ikkestatslige organisationer – er nonprofitorganisationer, der arbejder uafhængigt af de nationale myndigheder. De har ofte form af velgørende organisationer og er normalt specielt aktive inden for bekæmpelse af fattigdom, utilstrækkelig sundhedspleje, miljøproblemer og social udstødelse.

NGO’er kan være alt lige fra lokalsamfundsbaserede initiativer til internationale organisationer, der arbejder overalt i verden. De er typisk finansieret via donationer og bringer folk sammen, som deler en fælles interesse og ønsker at gøre en forskel eller at få indflydelse på forandringerne.

Kilde


AUH

AUH er en forkortelse for Århus Universitetshospital.


Copyright © 2020 essentieltremor.dk