MRgFUS (fokuseret ultralyd)

MRgFUS (fokuseret ultralydsbehandling) er en behandling der kan tilbydes essentiel tremor patienter, når medicin ikke længere har nogen virkning. Læs mere om hvordan du kommer i betragtning her.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en patientvejledning om MR-guidet fokuseret ultralydsbehandling (MRgFUS) – SST skriver om behandlingen:

MRgFUS (Magnetic Resonance-guided focused Ultrasound Surgery) er en MR-guidet ultralydsbehandling, som kan tilbydes visse patienter med essentiel tremor. MRgFUS kræver ikke operation. Behandlingen foregår i en MR-scanner kombineret med fokuseret ultralyd.

Læs mere på SST.dk eller find patientvejledningen her

HENT FOLDER OM FOKUSERET ULTRALYD, FRA INSIGHTEC HER

Hvem tilbyder MRgFUS (fokuseret ultralydsbehandling)

Behandlingen tilbydes i offentlig regi på Århus Universitetshospital og i privat regi hos Progardia i Middelfart. Uanset om du vælger selv at betale og blive behandlet hos Progardia eller om du vælger at få en henvisning gennem det offentlige, så er retningslinjerne ens. Læs mere om henvisningsprocessen & retningslinjerne her.

Læs mere om behandlingen hos privathospitalet Progardia her.

AUH skriver om selve behandlingens

MR-guidet fokuseret ultralyd (MRgFUS) er en behandling mod essentiel tremor. 

Behandlingen foregår i en MR-skanner kombineret med et særligt ultralydsapparat. Det kræver derfor ikke operation med hul i kraniet.

Ved hjælp af MR-skanneren udpeges det område i hjernen, som skal behandles. En række små ultralydshoveder rettes mod det område i hjernen, som man ønsker at behandle. Området opvarmes gradvist, og der sker en beskadigelse af det hjernevæv, som skaber rystelserne. Herved kan man fjerne eller dæmpe rystelserne. 

For at effekten kan evalueres løbende er man vågen under hele behandlingen. Behandlingen tager 3-4 timer. 

Behandlingen er rettet mod den ene hånd og arm. Sædvanligvis er det højre side, hvis man er højrehåndet. 

Videnskabelige studier har vist, at 90% oplever effekt på rystelserne 1 måned efter behandlingen, og ca. 80 % oplever effekt efter 1 år. Det svarer til de samme resultater som man ser ved dyb hjernestimulation.

Der er endnu sparsom viden om langtidseffekten af MRgFUS.

Er du blevet henvist til behandlingen, så har AUH udarbejdet en vejledning her, der giver dig svar på de fleste spørgsmål – find vejledningen her.

Hvornår kan jeg få et nej til behandlingen

AUH skriver hvornår man må forvente en afvisning på, at blive behandlet med MRgFUS (fokuseret ultralydsbehandling)

Behandling med MFgFUS er ikke muligt, hvis man …

 • ikke kan MR-skannes (f.eks. pga. metal i kroppen eller kraftig overvægt)
 • har behov for dobbeltsidig behandling
 • tidligere er behandlet i modsatte side af hjernen
 • har tyk eller tæt kranieknogle (ca. 5 % har en knogletæthed, der hindrer tilstrækkelig ultralydsenergi i at passere)
 • har hjerneforandringer, f.eks. tidligere blodpropper eller blødninger, hjernesvulster eller karmisdannelser
 • har sværere psykisk sygdom, hukommelsesnedsættelse eller anden neurologisk sygdom
 • er gravid
 • har andre sygdomme (svær nyresygdom, hjertesygdom eller svært forhøjet blodtryk)
 • har et alkohol- eller stofmisbrug
 • lider af klaustrofobi
 • har blødnings- eller blodpropstendens
 • ikke er i stand til at ligge ned i længere tid (f.eks. pga. ryggener)
 • har anden sygdom eller tilstand, som behandlende læge vurderer, er en kontraindikation

Copyright © 2020 essentieltremor.dk