Foredrag

Foredrag – Bestil en ryster her.

Kontakt: claus@essentieltremor.dk

Foredrag
Hvad er Essentiel Tremor? Hvad er ET
En fortælling om Essentiel Tremor og DBS: DBS

Medicinsk behandling

Propranolol
Start med 20 mg x 2-3 daglig, kan øges med 20-40 mg hver uge til en vedligeholdelsesdosis på 80-320 mg daglig
Reducerer amplitude af tremor med 50%, medens frekvens ikke påvirkes
Primidon
Startdose 12,5-25 mg per dag gerne aften dosering, gradvis optrapning til 250-1500 mg/dag
Reducerer amplitude men ikke frekvens af tremor
Ofte initiale generende bivirkninger, som med tiden tolereres bedre
Topiramat
Startdosis er 25 mg dgl. i 1 uge med ugentlige dosis øgning på 25-50 mg op til 400 mg daglig fordelt på 2 doser
Gabapentin
Startdosis 300 mg x 3 dose kan øges op til 1200-1800 mg/dag fordelt på 3 doser
Clozapin
God tremordæmpende effekt, men på grund af risiko for agranulocytose er det en specialistopgave
Botulinum A toksin
Specialistopgave og er specielt vist at have effekt ved tremor i overekstremiteter. En mindre korttidsstudie har vist effekt, sandsynligvis bedst effekt ved hovedtremor.
Brugt på arme eller hænder vil det også føre til kraftsvækkelse

Kirurgisk behandling

DBS og Fokuseret ultralydsbehandling – thalamus

Thalamus –> Lillehjernen.

Min tilgang til at holde disse foredrag er at jeg selv lider af Essentiel tremor i mild grad. Der ud over så er jeg administrator og grundlægger for et netværk af pårørende og mennesker med ET. Så har jeg afholdt et arrangement med de 2 fremmeste Danske kirurger inden for området. Der ud over har jeg direkte adgang til nyeste viden og forskning inden for ny non-invasiv kirurgisk behandling også kendt som Fokuseret ultralydsbehandling.

Jeg laver gerne arrangementer på Social- og Sundhedsskoler, Professions bachelor uddannelser og lignende.

Tag endelig kontakt for at få en aftale.

Jeg ser frem til at høre fra Jer.

Med venlig hilsen

Claus Enghuus

Bestil, book et foredrag her. Prisen er afhængig af hvor i landet. Alle priser er eksl. moms.

1. time af foredrag kr. 1.400,- på Fyn og kr. 350,- ekstra for hver time der over.

1. time af foredrag kr. 1.600,- på Jylland og kr. 350,- ekstra for hver time der over.

1. time af foredrag kr. 1.800,- på Sjælland og kr. 350,- ekstra for hver time der over.

Kontakt: claus@essentieltremor.dk

Tlf.: 41 43 44 55

indehaver - foredrag