Hjælpemidler til rystesyge

På denne side finder du oplysninger om hjælpemidler, der kan være til gavn for personer, der lider af Essentiel Tremor.

Læs hvordan du eventuelt kan få økonomisk støtte fra det offentlige til anskaffelse af hjælpemidler.

Siden indeholder links til, hvor du kan finde og købe mange af de hjælpemidler, som vi er bekendte med findes. Om hjælpemidlerne vil hjælpe dig stiller vi ingen garanti for, så du skal se denne vejledning, som en inspiration og hjælp til hvilke hjælpemidler der evt. kan lette din hverdag med Essentiel Tremor samt hvordan du kan søge økonomisk støtte.

Hvordan søger du om støtte til hjælpemidler? 

Der er måske mulighed for, at du kan få støtte til et hjælpemiddel hos kommunen.

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varig nedsat funktionsevne.

“Varig” betyder i denne sammenhæng, at der ikke, inden for en overskuelig tid, vil være udsigt til bedring – sædvanligvis vil funktionsnedsættelsen være til stede resten af livet.

Det er en betingelse for at få bevilget et hjælpemiddel, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne eller kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der kan også ydes støtte, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om støtte til hjælpemidler.

Reglerne står i servicelovens §§ 112 og 113.

Du kan læse mere her: Socialstyrelsen side om støtte til hjælpemidler.

Hjælpemidler, der kan afhjælpe hverdagen


Glas med skjult, åbent og skvulpsikkert låg

Drikkeglasset er unikt udstyret med et skjult, åbent og skvulpsikkert låg, placeret nede i glasset. Dette låg giver brugerne fuld kontrol over væsken uden at tiltrække unødig opmærksomhed.

Fordi låget er placeret nede i glasset, kan brugeren drikke fra kanten af glasset, som hvis låget ikke var tilstede.

Glasset kan købes på www.drinksaver.dk


Tungt bestik

Knive, gafler og skeer som er lettere at holde stille end almindeligt bestik.

Kan f.eks. findes hos følgende forhandlere:

Der kan desuden findes flere forhandlere af bestik via Hjælpemiddelbasen på Socialstyrelsens hjemmeside. 


Sugerørsholder

Når du drikker med sugerør, kan sugerøret have tendens til nemt at bevæge sig rundt i glasset eller koppen.

Denne sugerørsholder, sørger for at du kan sætte sugerøret fast i glasset eller koppen, så sugerøret er til at fange med munden.

Du kan købe sugerørsholderen her:


Håndledsbandage

Håndledsbandager minimere rystelser ved at stabilisere hånden.

Kan købes af mærket ”Med Spec” (forhandles fx hos Seniorshop)   


Skriveredskaber

Skriveredskaber der er lettere at holde stille end almindelige redskaber.

Klik her for søgning på mange forskellige skriveredskaber i hjælpemiddelbasen.

Du kan købe skriveredskaberne her.


Armbånd: Anti Tremor Device

I følge forhandlerens egen beskrivelse kan dette ur nedsætte rystelser hos nogen personer med essentiel Tremor. Produktet er udviklet til Parkinson patienter. 

Du kan købe produktet her

Følg evt. med på antitremor.org facebookside her

Denne side er ikke lavet som reklame, men blot til oplysning, inspiration og vejledning.

Copyright © 2020 essentieltremor.dk