Essentiel Tremor Foreningen Banner

AFLYST/UDSKUDT PGA COVID-19

Generalforsamling 2020

Essentiel Tremor Foreningen har nu haft sit første år som landsdækkende patientforening og indkalder
hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. november 2020 kl. 14 på følgende adresse:

Odense Idrætshal
Israels Plads 3
5200 Odense V

Generalforsamlingen vil blive vist her søndag den 8. november 2020 kl. 14.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent for kommende regnskabsår
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af intern revisor
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 5.3, være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

COVID-19
Iflg. de nyeste Corona(COVID-19) direktiver må vi max. være 50 personer i lokalet, så for at vi kan holde styr
på, hvor mange der kommer, så har vi besluttet at tilmelding er nødvendig for at sikre sig en fysisk plads.
Generalforsamlingen vil uanset COVID-19 bliver afholdt i Odense og for at sikre at så mange så muligt kan
følge med i generalforsamlingen, har vi besluttet, at generalforsamlingen også vil blive sendt online på
vores hjemmeside, så man kan følge med hjemmefra.

Bliv medlem

Har du også rystesyge? Vi er her for dig. Støt Essentiel Tremor Foreningen og dermed dig selv med et medlemskab. Alm. medlemskab 125 kr. pr. år

Nyheder fra foreningen

11. oktober 2020
De unge får deres egen gruppe på facebook, så de kan have deres eget netværk at tale i. Max. alder for deltagelse i gruppen er 21 år.
FIND UNGEGRUPPEN HER

8. oktober 2020
Invitation til generalforsamling 2020

14. maj 2020
Hjælp os med at få dit anonyme svar – meld dig til at modtage et spørgeskema allerede i dag

5. maj 2020
Foreningen har fået nyt logo.

3. maj 2020
Første nyhedsbrev er sendt ud til foreningens  medlemmer.

Mød andre på facebook

Copyright © 2020 essentieltremor.dk