Ekstraordinær generalforsamling i Essentiel Tremor Foreningen (med elektronisk afstemning)

Søndag den 15. marts 2020 klokken 14:00-16:00

Formålet med nærværende ekstraordinær generalforsamling er, at få valgt en kasserer og min. 2 bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Præsentation af siddende bestyrelse
  4. Orientering om valg og stemmeret (kassererposten og 2 bestyrelses medlemmer er på valg)
  5. Afstemning (Medlemmer kan stemme)

Denne indbydelse er lagt på hjemmeside og facebook og der er indkaldt 14. dage før ekstraordinær generalforsamling finder sted.

——————-

Ønsker du at være en del af bestyrelsen i denne landsdækkende patientforening, så skriv nogle ord om dig selv og hvorfor du stiller op til: formand@essentieltremor.dk

Læs mere om kassererposten her.

Related Posts

Skriv et svar

Copyright © 2020 essentieltremor.dk