Spørgeskema er lukket for besvarelse

Sundhedsstyrelsen skal meget snart træffe beslutning om, hvorvidt fokuseret ultralyd skal introduceres i Danmark. Vi har fra udlandet erfaret, at et professionelt udarbejdet spørgeskema og en efterfølgende velovervejet resultatvisning, kan have stor gennemslagskraft...

Hjælp til selvhjælp

Som essentiel tremor ramt kan det være svært ikke at kende sine muligheder og ikke at føle sig forstået. Og når vi skal til læge eller neurolog, kan det være svært at rumme alle informationer. Dette er vi gået i gang med at finde løsning på. Hotline til vores...

Sammen kan vi gøre en stor forskel

Vi vil ikke længere gemme os og lade folk tro at vi er nervøse, fryser eller har abstinenser. Vi vil respekteres og forstås, men hvordan gør vi det? Det har foreningen en løsning på, men det kræver, at vi hjælper hinanden og til det har vi bl.a. brug for din hjælp....
Copyright © 2020 essentieltremor.dk